در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید
تبليغات

آخرین مطالب سایت

تازه های بخش دیکشنری و اصطلاحات
مطالب و لینکهای جالب
 • ۰ کامنت

  ضرب المثلهای انگلیسی با معنی فارسی و کاربرد سری دوم

  سری دوم ضرب المثلها و اصطلاحات انگلیسی با معنی فارسی که به همراه ترجمه فارسی مترادف و نمونه فارسی ضرب المثل نیز آمده است.

  سری اول این ضرب المثل ها در اینجا

   

   "Barking dogs seldom bite."

  ترجمه: «سگی که پارس می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد»
  مترادف فارسی: «سگ لاینده، گیرنده نباشد»
  "Be careful what you wish for, you might just get it."

  بقیه ضرب المثل های انگلیسی با معنی در ادامه

  ترجمه: «چیزی را که برای دیگران آرزو می‌کنی ممکن است نصیب خودت شود»
  مترادف فارسی: هرچه برای خود می پسندی ، برای دیگران بپسند»
  "Beauty is in the eye of the beholder."

  ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»
  مترادف فارسی: «علف به دهن بزی شیرین است»
  "Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."

  ترجمه: «زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ می‌کند»
  "Beauty may open doors but only virtue enters."

  ترجمه: «زیبایی درهای بسته را می‌گشاید اما فقط پرهیزگاران داخل می‌شوند»
  "Beer before liquor, you'll never be sicker, but liquor before beer and you're in the clear."

  ترجمه: «آبجو پیش از لیکور سالم نیست، اما لیکور پیش از آبجو سرحال‌آورنده است»
  "Beggars can't be choosers."

  ترجمه: «گدا، انتخاب‌کننده نیست»
  "Better be alone than in bad company."

  ترجمه: «تنهایی بهتر از بودن در جمع دوستان بد است»
  مترادف فارسی: «دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد»
  "Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt."

  ترجمه: «اگر به نظر ابله آیی، بهتر از آن است که دهانت را باز کنی و بلاهتت ثابت شود»
  "Better late than never."

  ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است»
  مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»
  "Better safe than sorry."

  ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است»
  مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»
  مترادف فارسی: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست» سعدی
  "Better the devil you know than the devil you don't."

  ترجمه: «ابلیس آشنا بهتر از ناآشنا است»
  "Birds of a feather flock together."

  ترجمه: «پرندگان همجنس با هم پرواز می‌کنند»
  مترادف فارسی: «کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز»
  "Bitter pills may have blessed effects."

  ترجمه: «داروی تلخ شفابخش‌تر است»
  "Blood is thicker than water."

  ترجمه: «خون از آب غلیظ‌تر است»
  مترادف فارسی: «اول خویش، سپس درویش»
  "Blood will out." (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)

  ترجمه: «خون فوران خواهد کرد» بر اساس نقل‌قولی از شاسر: قتل برملا خواهد شد»

  مترادف فارسی: خون به ناحق ریخته پایمال نمی شود.

  "Boys will be boys." A Latin proverb

  ترجمه: «پسربچه، می‌خواهد پسربچه باشد»
  اصل لاتینی: «Sunt pueri pueri, pueri puerilia»
  ترجمه: «پسربچه، پسربچه است و می‌خواهد بازی‌های پسرانه کند»
  "Brain is better than brawn."

  ترجمه: «عقل، بهتر از زور بازو است»
  "Bread is the staff of life."

  ترجمه: «نان، قوت زندگی است»
  "Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper."

  ترجمه: «صبحانه مانند یک شاه، نهار مثل یک شاهزاده، شام مثل یک فقیر»
  مترادف فارسی: «صبحانه را تنها، ناهار را با دوستان و شام را با دشمنت صرف کن»
  "Butter is gold in the morning, silver at noon, lead at night."

  ترجمه: «کره در صبح مانند طلا، در ظهر مانند نقره، در شب مثل سرب است»

  C

  "Chance favors the prepared mind."

  ترجمه: «بخت به یاری اندیشه‌های پیشرو وارد میدان می‌شود.» لویی پاستور
  "Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider."

  ترجمه: «از نوشیدن شراب سیب روی آبجو هرگز نترس؛ اما نوشیدن آبجو روی شراب سیب سوارکار بدی از تو می‌سازد.»
  "Close but no cigar."

  ترجمه: «نزدیک بود، اما سیگار را نبردی.»
  "Close only counts in horseshoes and hand-grenades."

  "Clothes make(th) the man."
  ترجمه: «احترام مرد به لباس است.»
  مترادف فارسی: «آستین نو پلو بخور!»
  "Clothes don't make the man."

  ترجمه: «احترام مرد به لباس نیست.»
  مترادف فارسی: «آدم را به جامه نشناسند»
  تمثیل: «لباس طریقت به تقوا بود// نه در جبه و دلق و خضرا بود»
  تمثیل: «تن آدمی شریف است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت» سعدی
  "Common sense ain't common."
  ترجمه: «همه‌گان از شعور برخوردار نیستند.» ولتر
  "Cowards die many times, but a brave man only dies once."

  ترجمه: «آدم ترسو چندین بار می‌میرد، اما آدم شجاع فقط یکبار.»
  مترادف فارسی: «ترسو مرد»
  مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است»
  "Cross the stream where it is the shallowest."

  ترجمه: «از کم‌عمق‌ترین محل رودخانه گذر کن!»
  مترادف فارسی: «بی‌گدار به آب نزن!»
  "Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back"

  ترجمه: «کنجکاوی باعث مرگ گربه است، رضامندی زندگی دوباره به او می‌بخشد.»
  "Cut your coat according to your cloth."

  ترجمه: «جامه خود را به اندازه پارچه‌ات بدوز!»
  مترادف فارسی: «پا را به اندازه گلیم خود دراز کن!»

  c

  "Delays are dangerous."
  "Desperate diseases must have desperate cures."
  Similar to "Desperate times call for desparate measures."
  "Desperate diseases must have desperate remedies."
  "Desperate times call for desperate measures."
  "Different sores must have different salves."
  "Different strokes for different folks."
  "Diseases come on horseback, but steal away on foot."
  "Do as you would be done by."
  "Do unto others as you would have done to you."H

  آنطور با دیگران رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند

  "Doctors make the worst patients."
  "Don't burn your bridges before they're crossed."

  * "Don't burn your bridges behind you."پل های پشت سرت را خراب نکن

  "Don't change horses in midstream."

  مترادف فارسی:وسط دعوا نرخ تعیین نکن

  "Don't count your chickens before they're hatched."

  مترادف فارسی:جوجه را آخر پاییز می شمارند

  "Don't cross a bridge until you come to it."

  مترادف فارسی:چو فردا رسد فکر فردا کنیم

  "Don't cry over spilt milk.

  " ترجمه فارسی " برای شیر ریخته شده گریه نکن ." مترادف فارسی : " حسرت روغن ریخته را مخور. "

  "Don't cut off your nose to spite your face."
  "Don't have too many irons in the fire."
  "Don't make a mountain out of a molehill."

  از کاه، کوه نساز

  "Don't mend what ain't broken."
  "Don't put all your eggs in one basket."
  "Don't put the cart before the horse."

  ترجمه: اسب رو پست گاری نبند مترادف فارسی:سرنا از ته نزن

  "Don't shut the barn door after the horse is gone."
  "Don't shut the gate after the horse has bolted."
  "Don't spit into the wind."

  ترجمه: باد که میوزد تف نکن مترادف فارسی: مثل تف سربالا میمونه

  "Don't throw out the baby with the bathwater."
  "Doubt is the beginning, not the end, of wisdom."
  "Do or die یا انجام بده یا بمیر

  E

  «Eagles don’t catch flies.»شاهین حشره شکار نمیکنه.
  "Early bird gets the worm."
  مترادف فارسی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی»
  Corollary, cynical: "Early worm gets the bird."
  "Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise."
  Corollary, cynical: Early to rise and early to bed makes a man healthy, wealthy and dead, attributed to Terry Pratchett
  "Eat to live, don't live to eat."بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن برای خوردن.
  "Eat when you're hungry, and drink when you're dry."
  "East or West, home is best."
  "Education is a subversive activity."
  "Empty barrels make the most sound."
  Similar to "Empty vessels make the most noise."
  Possible interpretation: The person who has nothing to say, often speaks most.
  "Even a blind squirrel finds a nut once in a while."
  "Even a worm will turn."
  "Even a broken clock is right twice a day."
  "Every cloud has a silver lining."
  "Every day is a new beginning."هر روز یک شروع دوباره است.
  "Every disease will have its course."
  "Every dog has its day."
  "Every man has a price."هر کسی یه قیمتی داره.
  "Every rule has its exception."
  "Everything comes to him who waits."
  "Every why has a wherefore."

  F

  "Faith will move mountains."
  Based on a Christian New Testament passage.
  "Faint heart ne'er won fair lady."
  قرابت، حرمت را از بین میبرد. "Familiarity breeds contempt."
  "Fine feathers make fine birds."
  "Fine words butter no parsnips."
  "First come, first served."
  "First deserve then desire."
  "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me."
  "Fools rush in where angels fear to tread."
  "Forbidden fruit is the sweetest."
  Possibly based on the biblical story of Adam and Eve
  "Forewarned is forearmed."
  "Fresh pork and new wine kill a man before his time."
  "Fretting cares make grey hairs."
  "Friend to all is a friend to none."
  "Friend in need is a friend indeed n(دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی )

  G

  "Garbage in, garbage out."
  "Give and take is fair play."
  "Give a dog a bad name and hang him."
  "Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime."
  Corollary, humorous: "Give a man a fire and he's warm for a day; set him on fire and he's warm for the rest of his life", attributed to Terry Pratchett, Jingo. Also, "Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will sit in a boat and drink beer all day."
  "Give the Devil his due."
  "God blesses a drunk."
  "God cures and the physician takes the fee."
  "Good eating deserves good drinking."
  "Good fences make good neighbors."
  From the Robert Frost poem 'Mending Wall'.
  "Good men are scarce."
  "Good wine needs no bush."
  "Great minds think alike, but fools seldom differ."
  "Great oaks from little acorns grow."

  اگر این مطلب را پسندیدید به اشتراک بگذارید.


  تا کی میخواهید به مطالعه خسته کننده لغات و گرامر انگلیسی ادامه دهید؟
  هنوز هم نمی توانید فیلم و اخبار انگلیسی را متوجه شوید؟
  هنوز هم نمی توانید انگلیسی را بفهمید و صحبت کنید؟
  معجزه آموزش انگلیسی را فقط در ۶ ماه با ELA تجربه کنید.

  ELA  دارای شماره ثبت از شورای انفورماتیک کشور

  بسته نرم افزار آموزش انگلیسی ELA نتیجه بیش از ۶ سال تلاش شبانه روزی گروه دستیار آموزش انگلیسی می باشد، که در سال ۱۳۸۴ توسط شورای عالی انفورماتیک کشور به عنوان "اولین نرم افزار آموزش زبان انگیلسی شبیه سازی شده از محیط واقعی گفتگو" به ثبت رسیده است. (شماره ثبت نرم افزار: ۱۰۱۳۴۳)

  یادگیری انگلیسی با روش کنش- واکنش (گفتگو) به همراه لهجه آمریکایی و انگلیسی

  دارای بیش از سی هزار جمله کاربردی (متن و صدا) در زمینه های مختلف

  متد جدید آموزش انگلیسی بدون نیاز به یادگیری گرامر و حفظ لغات

  آموزش مکالمه انگلیسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته

   آمار کاربران داخل کشور نرم افزار ELA به مرز 20,000 نفر رسید.

  مشاهده توضیحات کامل ، اسکرین شات و امکانات نرم افزار ELA


  ارسال نظر


 • منابع انگلیسی مقالات انگلیسی
 • دانلود کتاب آموزش زبان
 • آموزش عمومی زبان
 • آموزش گرامر انگلیسی
 • آموزش لغات انگلیسی
 • IELTS و تافل
 • دانلود نرم افزار زبان
 • دیکشنری و اصطلاحات
 • منابع صوتی انگلیسی
 • آموزش انگلیسی کودکان
 • طنز، داستان و شعر انگلیسی
 • sms انگلیسی با ترجمه
 • آموزش زبان فرانسه
 • مطالب غیر انگلیسی
 • فروشگاه محصولات زبان
 • اخبار سایت • 

    افراد آنلاین : 10
    بازدید امروز : 2187
    بازدید دیروز : 2822
    تعداد مطالب : 331
    خروجی فید امروز : 34
    ورودی گوگل : 61

  آیا این سایت مفید است؟
  بر روی 1+ کلیک کنید.